РЕФОРМА МОЗ

ЩО ТАКЕ EHEALTH?

eHealth — це електронна система реєстрації та ведення відносин лікаря та пацієнта. У майбутньому система eHealth дасть можливість кожному швидко отримати свою медичну інформацію, а лікарям – правильно ставити діагноз з урахуванням цілісної картини здоров’я пацієнта.

Засади створення електронної системи охорони здоров’я eHealth, описані в Меморандумах між Міністерством охорони здоров’я, Проектним офісом та широкою ініціативою. Система eHealth складається з державного центрального компоненту та зовнішнього приватного компоненту.

 • Центральний державний компонент є точкою об’єднання медичних інформаційних систем і є невидимим для кінцевих користувачів – лікарів, пацієнтів, управлінців.
 • Зовнішній компонент представлений програмними рішеннями – приватними медичними інформаційними системами (МІС), що приєднались до системи eHealth. Саме через них кінцеві користувачі співпрацюватимуть з системою eHealth.

ЕТАПИ РОЗВИТКУ EHEALTH

Електронна система охорони здоров’я EHEALTH буде запроваджуватися поетапно:

 1. Перший етап впроваджено влітку 2017 року. На першому етапі Центральний компонент надає можливість зберігати лише персональні дані, а саме: реєстр медичних установ, реєстр лікарів, реєстр пацієнтів. Перша версія, надає можливість реєструвати договори між медичними установами/лікарями ФОП і Центром Національної Служби Здоров’я України (ЦНСЗУ), і реєструвати декларації між лікарем первинної ланки і пацієнтом. На основі цих договорів і декларацій НСЗУ буде перераховувати гроші медичним установам і лікарям ФОП
 2. Другий етап (2019-2020 роки). Створення ЕМК. що включатиме записи про електронні рецепти та електронні направлення, запущення реімбурсації в рамках програми “Доступні ліки” та аргегацію статистичних данніх щодо захворюваності.
 3. Третій етап (2021-2023 роки). Розвиток систем підтримки клінічних рішень, персоналізованої медицини, продовження стандартизації, технічного регулювання електронних медичних інформаційних систем, впровадження більш детальних термінологічних словників та класифікаторів.
Яка нормативно-правова база лежить в основі роботи системи eHealth?
 • Концепція реформи фінансування системи охорони здоров’я, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1013-р. дала старт для підготовки проекту закону щодо реформи фінансування системи охорони здоров’я;
 • Меморандум щодо намірів співпраці у побудові в Україні прозорої та ефективної електронної системи охорони здоров’я від 25 листопада 2016 року заклав фундамент побудови електронної системи охорони здоров’я та відкрив шлях до створення мінімального життєздатного продукту в рамках електронної системи;
 • Меморандум про затвердження Технічних вимог для створення в Україні Пілотного Мінімально Життєздатного Продукту та етапів Дорожньої карти щодо створення в Україні прозорої та ефективної електронної системи охорони здоров’я від 22.12.2016 р. відкрив шлях для технічної розробки перших компонентів електронної системи охорони здоров’я;
 • Меморандум про спільну діяльність щодо створення в Україні прозорої  та ефективної електронної системи охорони здоров’я від 16.03.2017, який було підписано Міністерством охорони здоров’я, Державним агентством з питань електронного урядування та об’єднанням громадськості,  ГО “Трансперенсі Інтернешнл Україна” та БО “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” визначив початок системної роботи Проектного офісу eHealth та розподіл обов’язків та зони відповідальності сторін Меморандуму щодо створення та впровадження електронної системи охорони здоров’я;
 • Результати першого засідання Координаційної ради МОЗ з питань впровадження електронної охорони здоров’я щодо розгляду пропозицій з втілення Мінімально життєздатного продукту;
 • Наказ ГО “Трансперенсі Інтернешнл Україна” №13 від 30.03.2016 про створення проектного офісу;
 • Регламент функціонування електронної системи охорони здоров’я в рамках реалізації пілотного проекту в частині забезпечення автоматизації обліку надання медичних послуг від 28.08.2017, затверджений ГО “Трансперенсі Інтернешнл Україна” – документ, який визначає порядок використання системи охорони здоров’я її учасниками;
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я від 07.09.2017 № 1060 “Про тестування компонентів електронної системи обміну медичною інформацією, необхідних для запуску нової моделі фінансування на первинному рівні надання медичної допомоги” створив правову основу для запуску у тестовому режимі компонентів електронної системи охорони здоров’я для реєстрації лікарень, лікарів та пацієнтів.
 • Інші накази та постанови можна переглянути на сайті НСЗУ та ДП “Електронне здоров’я”
Программа “Доступні ліки”

З 1 квітня 2019 року до НСЗУ перейде адміністрування урядової програми реімбурсації лікарських засобів «Доступні ліки». З переходом програми в адміністрування НСЗУ відшкодування вартості лікарських засобів буде відбуватися за принципом «гроші йдуть за пацієнтом в аптеку». Це стане можливо завдяки реалізації електронного рецепту, який забезпечить мобільність пацієнтів та нівелює географічні обмеження. Пацієнт зможе отримати ліки в будь-якій аптеці, яка має договір з НСЗУ і бере участь у програмі, незалежно від міста, де було виписано рецепт.

Аби укласти договір з НСЗУ на участь в урядовій програмі реімбурсації «Доступні ліки» аптечний заклад повинен відповідати наступним вимогам:

 • наявність ліцензії на право провадження діяльності з роздрібної торгівлі ЛЗ;
 • наявність комп’ютерів, під’єднаних до мережі інтернет;
 • наявність медичної інформаційної системи, яка дозволяє обмінюватися інформацією з eHealth;
 • наявність електронних цифрових підписів у всіх працівників, які працюють у системі.

Етапи:

 1. Орієнтовно з 1 лютого 2019 року розпочинається реєстрація аптек в електронній системі охорони здоров’я,
 2. З 15 лютого керівники аптек зможуть подати заяви про укладення договору з НСЗУ.
 3. Близько 18 березня 2019 року очікується, що буде виписано перший електронний рецепт по урядовій програмі реімбурсації «Доступні ліки».
 4. З 1 квітня 2019 року за таким рецептом можна буде отримати ліки в будь-якій аптеці, яка уклала договір з НСЗУ. Для роботи за програмою реімбурсації «Доступні ліки» аптеки потребуватимуть додаткового програмного забезпечення.

Для аптечних закладів, що планується взяти участь в урядовій програмі реімбурсації «Доступні ліки» та потребують інформаційної підтримки, необхідно заповнити форму на сайті НСЗУ.

 

 

Потрібно покупати МІС?

Згідно з регламентом функціонування системи МІС гарантовано надає всім користувачам безкоштовні, однаково якісні та безпечні сервіси перелічені в регламенті. Наразі це:

 • реєстрація надавачів медичних послуг усіх форм власності
 • реєстрація співробітників надавачів медичних послуг усіх форм власності (керівника, бухгалтера, відділу кадрів, лікарів первинної ланки, працівників реєстратури та інших помічників лікарів)
 • створення та підписання декларацій про вибір лікаря між пацієнтами та лікарями
Що таке ЕЦП?

Правовий статус ЕЦП визначено Законом України «Про електронний цифровий підпис» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/852-15). ЕЦП ідентифікує підписувача, а також підтверджує цілісність підписаних даних (тобто відсутність жодних змін, внесених до документу після накладання підпису). ЕЦП накладається за допомогою закритого (особистого) ключа та перевіряється за допомогою відкритого (публічного) ключа.

Одна людина може мати одночасно кілька ЕЦП, виданих різними центрами сертифікації ключів. Також, різні ЕЦП можуть ідентифікувати людину в різних якостях: як фізичну особу, як представника юридичної особи, як фізичну особу-підприємця та ін.

Тож для реєстрації в системі eHealth медичних закладів, лікарів, декларацій про вибір пацієнтом лікаря, а також для виписки електронних рецептів дані, які вводяться до системи, мають бути завірені електронними цифровими підписами (ЕЦП), виданими Акредитованим центром сертифікації ключів (АЦСК).

Як і де отримати ЕЦП?

Для реєстрації в системі eHealth медичних закладів, лікарів, декларацій про вибір пацієнтом лікаря, а також для виписки електронних рецептів дані, які вводяться до системи, мають бути завірені електронними цифровими підписами (ЕЦП), виданими Акредитованим центром сертифікації ключів (АЦСК).

Хто має отримати ЕЦП та який тип ЕЦП для роботи з системою eHealth?

Для реєстрації в системі eHealth постачальників медичних послуг усіх форм власності дані про постачальника мають бути підписані його керівником (офіційним підписантом цього суб’єкту господарювання). При цьому керівник (наприклад, головний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги) має використовувати ЕЦП юридичної особи, який він отримав як керівник закладу. Для подальшої роботи з системою eHealth важливо також, щоб головний бухгалтер та лікарі первинної ланки, які працюватимуть з системою, отримали ЕЦП як працівники юридичної особи.

Лікарям первинної ланки (сімейним лікарям, терапевтам, педіатрам) для реєстрації у системі і подальшого підписання декларацій про вибір лікаря пацієнтом можуть користуватися своїми ЕЦП фізичних осіб. Але для роботи в майбутньому з електронними рецептами лікарі мають накладати свої службові ЕЦП як працівників медичного закладу – юридичної особи. Тому рекомендуємо лікарям одразу отримувати ЕЦП працівників юридичної особи.

Хто видає ключі ЕЦП?

Ключі ЕЦП можна безкоштовно отримати від Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту Державної фіскальної служби України (АЦСК ІДД ДФС). Існують також інші акредитовані центри сертифікації ключів, які надають такі послуги на комерційній або іншій основі (наприклад, банк може безкоштовно видавати ЕЦП своїм клієнтам).

Повний список акредитованих центрів сертифікації ключів можна знайти в Електронному реєстрі суб’єктів сфери ЕЦП на сайті Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України:https://www.czo.gov.ua/ca-registry

Система eHealth забезпечує підтримку формату ключів ЕЦП, виданих АЦСК ІДД ДФС, а також АЦСК органів юстиції України, АЦСК «Україна», АЦСК ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та продовжують приєднуватись інші АЦСК. Інформацію про сумісність або несумісність з системою ключів ЕЦП від різних АЦСК можна знайти на сайті системи.

Нижче, для прикладу, наведено інформацію щодо процедури отримання ключів ЕЦП від Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту Державної фіскальної служби України. Повністю ця інформація доступна на сайті АЦСК ІДД ДФС (http://acskidd.gov.ua).

Як отримати ЕЦП юридичної особи?

Загальну інформацію про отримання послуг ЕЦП  можна знайти тут : https://acskidd.gov.ua/r_kor 

Процедуру отримання ключів ЕЦП юридичної особи описано тут: 

Для отримання послуг ЕЦП юридичною особою необхідно підготувати носії інформації (з’ємні флеш-носії, оптичні носії CD/DVD тощо, з розрахунку по одному на ключ), конверти (для кожного ключа, щоб запобігти доступу сторонніх осіб до ключової інформації) та відповідний пакет документів. Зокрема для оформлення ЕЦП для співробітників юридичної особи необхідно мати оригінали та копії документів цих осіб,, а також копії документів, що підтверджують належність до юридичної особи та повноваження співробітників (наказ про призначення на посаду або трудовий договір).

Необхідні форми документів та зразки їх заповнення можна завантажити зі сторінки https://acskidd.gov.ua/ur_osoba

З допомогою фахівців представництва АЦСК ІДД ДФС буде сформовано ключі, записано їх на електронні носії̈ та надано інструкції̈ з використання.

Як отримати ЕЦП фізичної особи-підприємця?

Процедуру отримання ЕЦП фізичною особою-підприємцем описано тут: 

Як виглядає та у якому вигляді видається ЕЦП?

Під час процедури формування ЕЦП генерується пара з відкритого та закритого ключів, які відповідають один одному. Відкритий ключ потрібен для перевірки автентичності цифрового підпису, і розміщується на офіційному інформаційному ресурсі. 

Закритий (особистий) ключ ЕЦП записується на носій, який видається підписувачу. Це файл спеціального формату, і побачити його у списку файлів можна лише якщо у налаштуваннях папок носія активовано режим відображення прихованих файлів.

Підписувач має також запам’ятати пароль для доступу до свого особистого ключа. Цей пароль буде потрібно вводити під час накладання підпису.

Будьте уважні! У випадку втрати пароля, відновити його неможливо, і доведеться отримувати нові ключі ЕЦП!

 

Алгоритм автономізації медзакладу

Автономізація передбачає реорганізацію (перетворення) закладу охорони здоров’я (ЗОЗ) – бюджетної установи на ЗОЗ-комунальне підприємство. У матеріалі коротко викладаємо алгоритм цього процесу.

ПРОЦЕДУРА АВТОНОМІЗАЦІЇ МЕДЗАКЛАДУ ПЕРЕДБАЧАЄ ТАКІ ДІЇ:

 1. Місцева рада приймає рішення про:
  а) припинення  ЗОЗ-бюджетної установи шляхом перетворення в ЗОЗ-комунальне некомерційне підприємство;
  б) призначення комісії з реорганізації ЗОЗ-установи, голови комісії;
  в) встановлення порядку і строку заявлення кредиторами своїх вимог до ЗОЗ-установи, що припиняється.
 2. Державному реєстратору подаються документи для реєстрації рішення про припинення юридичної особи шляхом реорганізації, за наслідоком чого вноситься запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
 3. Комісія з реорганізації розглядає вимоги кредиторів ЗОЗ, а також проводить інвентаризацію*.
 4. Комісія розробляє передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов’язань установи, передачу прав та зобов’язань за формою бухгалтерського обліку.
 5. Фінансове управління власника розробляє зміни до бюджетних програм з урахуванням процедури реорганізації ЗОЗ.
 6. Рішенням місцевої ради:
  а) затверджується передавальний акт**;
  б) приймається рішення про створення ЗОЗ шляхом реорганізації;
  в) затверджується статут.
 7. Пакет документів про створення ЗОЗ-комунального некомерційного підприємства та припинення ЗОЗ-бюджетної установи подають державному реєстратору. Якщо все зроблено правильно, протягом 24 годин з отримання документів державний реєстратор має внести відповідні записи до ЄДР.
 8. За необхідності, власник приводить у відповідність систему фінансування закладу.
 9. До трудових книжок працівників ЗОЗ вноситься запис про зміну найменування роботодавця у зв’язку із реорганізацією.
 10. ЗОЗ-комунальне підприємство оформлює та реєструє право користування об’єктами нерухомості та земельними ділянками, відкриває рахунки в банку та переоформлює рахунки в казначействі.
 11. До МОЗ подається заява про оформлення ліцензії на здійснення господарської діяльності з медичної практики та наркотичними речовинами, прекурсорами (за необхідності).

*- відповідно до закону про автономізацію, до 31 грудня 2018 року:

– Кредитори державних та комунальних закладів охорони здоров’я, що реорганізуються, не вправі вимагати від них виконання незабезпечених зобов’язань, припинення або дострокового виконання зобов’язання або забезпечення виконання зобов’язання. Згода кредитора на заміну боржника у зобов’язанні у такому разі не вимагається;

– Обов’язкова оцінка майна не застосовується.

**- акт також може затверджувати уповноважений виконавчий орган

Більше інформації ви можете знайти в методичних рекомендаціях МОЗ , які до кінця року будуть оновлені, та відповідях на поширені запитання.

Червоний та зелений реєстри пацієнтів у EHEALTH

1. У системі вже існує перелік закладів ПМСД та надана цими закладами інформація про загальну кількість пацієнтів, що зареєстровані на території обслуговування закладу згідно з територіальним зонуванням (дільницями та адресами на цій дільниці). Це — Червоний список пацієнтів.

2. Кількість пацієнтів, які уклали декларацію про вибір лікаря, називається Зелений список пацієнтів.

3. Для аналізу станів цих реєстрів існує можнливісті формування звіту по кожному зареєстрованому медичному закладу. Він надає інформацію щодо кількості пацієнтів згідно з початковими даними Червоного списку та кількість пацієнтів, що було вилучено з Червоного списку внаслідок підписання декларацій пацієнтами  та вони перенесені до Зеленего реєстру.