Оголошення про укладення договорів про медичне обслуговування населення на 2020 рік

|

Відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», пункту 6 Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 410, Національна служба здоров’я України (далі – НСЗУ) оголошує про укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (далі – договір) на умовах, викладених нижче:

Медичні послуги з програми державних гарантій медичного обслуговування населення (далі — програма медичних гарантій), які повинні надаватися згідно з Договором

 • Медичні послуги, пов’язані з наданням первинної медичної допомоги (далі – ПМД), передбачені Порядком надання первинної медичної допомоги, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 березня 2018 року № 504.

Спеціальні умови надання медичних послуг за договором

 • Особливості реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для ПМД на 2020 рік, застосовні тарифи та коригувальні коефіцієнти, визначені законодавством.
 • Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах (далі – заявник), має відповідати Вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 391.

Спосіб подання заяв про укладення договору

 • Заявник подає до НСЗУ заяву шляхом заповнення відповідних полів через автоматизоване робоче місце в електронній медичній інформаційній системі, у якій зареєстрований заявник.
 • Разом із заявою також необхідно подати додатки до неї, які слід прикріпити до заяви у вигляді сканованих документів за встановленими формами у форматі PDF (далі – заява та додатки).

Важливо:

Під час заповнення заяви необхідно зазначити таку інформацію:

 • прізвище, ім’я та по батькові підписанта договору зі сторони надавача та документ, на підставі якого діє такий підписант (для юридичних осіб потрібно зазначити “Статут”, для фізичних осіб-підприємців – “запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № __ (зазначити номер запису) від ___ (зазначити дату запису);
 • місця надання послуг, що мають співпадати з місцями, що вказані в рішенні органу ліцензування про видачу ліцензії;
 • перелік лікарів, які надають первинну медичну допомогу, які будуть залучені до виконання договору;
 • банківські реквізити заявника (IBAN).

Важливо: помилка у банківських реквізитах може призвести до необхідності проходження повторної процедури укладення договору та відтермінування оплати. Відповідальність за правильність банківських реквізитів, які автоматично будуть відображені у проекті договору, несе заявник;

 • строк дії договору. Дати строку дії договору слід заповнювати із дотриманням таких правил:
  початок строку дії договору ‒ 1 січня 2020 року;
  закінчення строку дії договору ‒ 31 грудня 2020 року або інша дата, на розсуд заявника в межах 2020 року;
 • перелік залучених осіб (підрядників) заявника.

Важливо: недотримання зазначених в оголошенні правил заповнення заяви може бути підставою для повернення заяви заявникові для виправлення недоліків.

Строк подання заяв про укладення договору

Строк подання заяви та додатків спливає о 17 годині 00 хвилин за Київським часом 24 грудня 2019 року. Заяви про укладення договору, подані після закінчення строку подання, не розглядаються.

Зверніть увагу, заяви можуть розглядатися у строки, встановлені Порядком укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 410.

Перелік додатків до заяви (форми додаються)

Додаток 1. Повідомлення про відповідність згідно зі встановленою формою;
сканована копія документа, що підтверджує повноваження представника (подається у разі підписання заяви та доданих до неї документів представником суб’єкта господарювання, крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань).

Додаток 2. Відомості про залучених осіб (підрядників) заявника. У разі якщо залучені особи відсутні, про це необхідно вказати у додатку.

Увага:

Додаток 1 подається окремим файлом у вигляді сканованої копії підписаного документу у форматі PDF. Додаток 1 є обов’язковим для всіх заявників, який потрібно прикріпити до заяви.

Додаток 2 подається у вигляді сканованих копій підписаних документів у форматі PDF одним файлом, який потрібно прикріпити до заяви.

Важливо:

У разі наявності технічних питань, які виникають під час заповнення електронних полів та/або подання заяви, звертайтесь до операторів електронних медичних інформаційних систем, у яких ви зареєстровані.

У разі наявності будь-яких інших питань, які виникають під час заповнення електронних полів та/або подання заяви, звертайтеся на адресу електронної пошти: info@nszu.gov.ua або за телефоном контактного центру НСЗУ 1677.

ДЖЕРЕЛО nszu.gov.ua