Що таке ЕЦП?

Правовий статус ЕЦП визначено Законом України «Про електронний цифровий підпис» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/852-15). ЕЦП ідентифікує підписувача, а також підтверджує цілісність підписаних даних (тобто відсутність жодних змін, внесених до документу після накладання підпису). ЕЦП накладається за допомогою закритого (особистого) ключа та перевіряється за допомогою відкритого (публічного) ключа.

Одна людина може мати одночасно кілька ЕЦП, виданих різними центрами сертифікації ключів. Також, різні ЕЦП можуть ідентифікувати людину в різних якостях: як фізичну особу, як представника юридичної особи, як фізичну особу-підприємця та ін.

Тож для реєстрації в системі eHealth медичних закладів, лікарів, декларацій про вибір пацієнтом лікаря, а також для виписки електронних рецептів дані, які вводяться до системи, мають бути завірені електронними цифровими підписами (ЕЦП), виданими Акредитованим центром сертифікації ключів (АЦСК).